Ekologiczne oczyszczalnie ścieków na wsi

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków na wsi

18 views
0

Ze względu na odległości pomiędzy gospodarstwami niemożliwa jest budowa kanalizacji w wielu wsiach. Wymusza to jednak na samorządach i właścicielach obowiązek gromadzenia i wywożenia nieczystości. Należy pilnować, aby takie ścieki nie miały kontaktu z otoczeniem.

Zmiany w sposobach gromadzenia ścieków

Wzrost świadomości ekologicznej spowodował, że powstaje na wsi coraz więcej zbiorników szczelnych lub ekologicznych oczyszczalni ścieków. Oba rozwiązania służą do dobierania nieczystości i ułatwiają ich magazynowanie. Zbiorniki takie trzeba dobrać do liczby osób mieszkających na posesji oraz do okresów pomiędzy czynnościami konserwatorskimi.

Na takie konstrukcje brak jest wymaganych pozwoleń budowlanych, więc można montować je samodzielnie. Należy montować je blisko budynku, aby w ten sposób ułatwić budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz w przypadku ekologicznej oczyszczalni ścieków poprawić jej efektywność. Przy zachowaniu wskazań instrukcji montażu pokrywy zabezpieczające zbiornika będą umiejscowione równo z powierzchnią gruntu, aby nie utrudniać poruszania się po ogrodzie.

Zasady działania ekologicznych oczyszczalni ścieków

W odróżnieniu od standardowych zbiorników szczelnych ekologiczne oczyszczalnie oprócz gromadzenia mogą przetwarzać ścieki. Odpowiednio dobrane bakterie do szamba będą rozkładały materiał biologiczny. W ten sposób powstaje osad oraz woda, którą można odprowadzić przez system drenarski dołączony do oczyszczalni. Jest to układ zamknięty, więc należy okresowo wywozić zgromadzony osad, zlecając takie usługi firmom z pojazdami asenizacyjnymi. Stosowane preparaty do szamba ograniczają ilość stałych osadów, przez co zmniejszają koszty obsługi takich instalacji.

Przy zbiornikach szczelnych również można stosować bakterie do szamba. W tym wypadku mają one za zadanie rozkład nieczystości oraz usunięcie brzydkich zapachów. Zwiększa to komfort użytkowania takich szamb blisko domów.

Korzyści i zyski związane z użytkowaniem ekologicznych oczyszczalni

Montując przydomową oczyszczalnię ścieków, możemy znacząco obniżyć koszty obsługi kanalizacji budynku. Stosując odpowiednie preparaty do szamba, nie musimy często poróżniać zbiornika, tak jak to występuje w zbiornikach szczelnych. Duża część nieczystości jest rozkładana przez bakterie i wraca do ekosystemu w postaci wody. Poza zyskami w postaci oszczędności właściciel takiej oczyszczalni chroni środowisko i stosuje ekologiczne preparaty z bakteriami do szamb.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://sklepekozet.pl/