Ekologiczne oczyszczalnie ścieków na wsi

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków na wsi

Ze względu na odległości pomiędzy gospodarstwami niemożliwa jest budowa kanalizacji w wielu wsiach. Wymusza to jednak na samorządach i właścicielach obowiązek gromadzenia i wywożenia nieczystości. Należy pilnować, aby takie ścieki nie miały kontaktu z otoczeniem.

Read more