Skuteczna inwentaryzacja

Skuteczna inwentaryzacja

0

Inwentaryzacja to popularny w przemyśle i usługach proces obliczania wartości zapasów posiadanych przez firmę na dzień bilansowy. Wynikiem inwentaryzacji jest tabela inwentaryzacyjna lub wykaz inwentaryzacji, zawierające dane cenne dla kierownictwa firmy. Jak jednak uprościć proces inwentaryzacji by przebiegł skutecznie i stał się modelowym sposobem zmierzenia wartości firmy?

Po co przeprowadzana jest inwentaryzacja?

Inwentaryzacja jest podstawowym narzędziem kontroli rozwoju i prawidłowego funkcjonowania firmy. W wielu krajach takich jak Niemcy czy państwa Skandynawskie jest ona obowiązkowa, a sposób jej przeprowadzania regulują ustawy. W tamtych państwach ogromny nacisk kładzie się bowiem na wydajność firm – te niewydajne mogą otrzymać ogromne kary.

Polska wciąż plasuje się na szarym końcu europejskich gospodarek innowacyjnych, może więc każda firma powinna otrzymać ustawowy obowiązek regularnego przeprowadzania inwentaryzacji? Informacja o efektach inwentaryzacji jest niezbędna, ponieważ koszt zapasów jest kosztem uzyskania przychodu dzięki inwentaryzacji można więc wykazać współczynniki kosztów i odliczyć je od podatku a przy tym usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Inwentaryzacja, krok po kroku

Pierwszym krokiem na drodze inwentaryzacji jest identyfikacja i klasyfikacja składników majątku wchodzących w skład inwentaryzacji. Inwentaryzacja zapasów to konkretnie liczenie zapasów oraz przygotowanie wykazu środków trwałych. Zapasów nie może być zbyt mało by nie zaburzały bieżącego działania firmy, nie może być też zbyt dużo bowiem wtedy obsługa zapasów i zapewnienie im ochrony będzie spowalniać działalność firmy.

Kolejnymi krokami w inwentaryzacji są: obliczenie ilości zapasów posiadanych przez przedsiębiorstwo, określenie wartości każdego składnika majątku. Ostatnim krokiem w prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji jest sporządzenie wykazu inwentaryzacyjnego, w którym wykazuje się wartość zapasów i sposób, w jaki wartość ta została obliczona według towarów. Aktywa są pogrupowane według pozycji bilansowych. Następnie tego typu wykazy inwentaryzacji przejmuje księgowość sprawdzając ich zgodność z wynikami firmy.

Prosty program do inwentaryzacji

Jak zaznaczają specjaliści z francuskiego biura inwentaryzacji, najtrudniejsza w tym procesie jest analiza i przetwarzanie wyników. Sama inwentaryzacja może być przeprowadzona modelowo, jednak jeśli towarzyszyć jej będzie chaotyczna interpretacja wyników i bałagan w spisach efektów, nie na wiele ona się przyda. Warto więc użyć na tym etapie inwentaryzacji jednego z programów przeznaczonych do wykonywania inwentaryzacji.

Specjaliści wskazują, iż najważniejszy w tym etapie i skierowaniu wyników do bazy jest prosty program do inwentaryzacji. Prosty program do inwentaryzacji nie kosztuje dużo, nie ma skomplikowanej obsługi a przy tym pozwala szybko wizualizować wyniki na prostych, przejrzystych schematach. Warto więc wyposażyć się w któryś z tego typu programów i cieszyć się porządkiem i harmonią w firmie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie prosty program do inwentaryzacji.