Różnice między osteopatią a fizjoterapią

Różnice między osteopatią a fizjoterapią

  Osteopatia i fizjoterapia to dwa różne podejścia do leczenia dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego oraz innych problemów zdrowotnych. Chociaż obie metody mają na celu poprawę funkcjonowania organizmu oraz redukcję bólu, różnią się pod względem filozofii, stosowanych technik oraz celów terapeutycznych.

Read more