Brak ubezpieczenia OC a stłuczka

Brak ubezpieczenia OC a stłuczka

0

Podstawowym zabezpieczeniem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego jest obowiązek ubezpieczania samochodów. Dzięki obowiązującym w Polsce i na terenie UE przepisom każda osoba poszkodowana w kolizji czy wypadku może liczyć na pomoc finansową. Otrzymane od ubezpieczyciela środki mogą być przeznaczone na naprawę wozu, pobyt w specjalistycznej placówce medycznej albo rehabilitację. Niestety, część kierowców świadomie łamie przepisy i nie wykupuje w terminie składki za OC. Na jakie konsekwencje muszą przygotować się kierowcy, którzy nie opłacają składek za ubezpieczenie OC? Sprawdź!

Ubezpieczenie OC – kary za brak polisy

Ubezpieczenie OC to podstawowa polisa chroniąca wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pierwsza umowa z ubezpieczycielem musi zostać zawarta w dniu rejestracji pojazdu. Przed upływem 12 miesięcy umowa musi zostać przedłużona albo wypowiedziana. Jeśli zrezygnujesz z usług danego towarzystwa, musisz podpisać nową umowę z innym ubezpieczycielem. Podstawową zasadą, o której musi pamiętać  każdy kierowca, jest zachowanie ciągłości polisy. Już jednodniowa luka miedzy polisami oznacza poważne konsekwencje, przede wszystkim finansowe. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się weryfikacją nieubezpieczonych  pojazdów i nakładaniem na ich właścicieli kar. Do czerwca tego roku kary dla osób korzystających z nieubezpieczonych aut osobowych kształtują się następująco:

  • 1-3 dni bez ochrony – 1400 zł;
  • 4-14 dni – 3490 zł;
  • powyżej 14 dni – 6980 zł.

Kolizja… I co dalej?

Sytuacja znacząco się komplikuje, jeśli kierowca nieubezpieczonego pojazdu spowoduje stłuczkę. W takiej sytuacji winna strona będzie musiała pokryć z własnej kieszeni wysokość odszkodowania wypłaconego przez UFG stronie poszkodowanej.